Siemens Careers

Consultative Compensation & Benefits Partner

Beersel, Belgium; Saint-Denis, France
Human Resources

Apply
English (UK)

Job Description

Als internationale groep, toonaangevend in de hoogtechnologische sector, is Siemens actief op de domeinen elektrificatie, automatisering en digitalisering en een van 's werelds grootste leveranciers van geavanceerde technologie voor energie-efficiënte.


Je takenpakket:

- Binnen de HR-afdeling implementeer en beheer je verloningsprojecten op het gebied van de analyse van de verloning, incentive- en loonspaarplannen, pensioenen en het algemene beheer van sociale voordelen, ...

- Je werkt mee aan de verbetering van de systemen voor de verloning en de sociale voordelen om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de medewerkers en de behoeften van de onderneming tegemoet te komen, in overeenstemming met de strategische oriënteringen van de onderneming voor België, Luxemburg en Frankrijk. 

- Je werkt als onderdeel van het expertenteam van Compensation & Benefits voor de regio Zuidwest-Europa. Je hebt tevens de leiding over de projecten en initiatieven in deze regio.

- Je werkt in nauwe samenwerking met het management van de verschillende bedrijfssegmenten, de HR-managers, expertfuncties en de gedeelde Service Centers. Je bent tevens een vast aanspreekpunt voor de sociale partners.

- Je bent verantwoordelijk voor de competitiviteit van het globale verloningsaanbod ten opzichte van de markt. 

De uitoefening van deze functie situeert zich voor de helft in Parijs (Frankrijk) en voor de helft in Huizingen (België).


Je troeven voor succes:

- Je beschikt over een master- of bachelordiploma in Human Resources of Financiën

- Je kan bogen op 3 tot 5 jaar ervaring op het vlak van verloningen, sociale voordelen, idealiter in een internationale omgeving.  Je kent de HR-omgeving in België, Luxemburg en Frankrijk, en je hebt ook meer bepaald kennis van de wetgeving inzake pensioensystemen.

- Je bent analytisch, pragmatisch, resultaatsgericht en je weet hoe je efficiënt in teamverband kan werken.  Je communiceert doeltreffend met alle medewerkers en alle managementniveaus om problemen te identificeren en op te lossen. Je beschikt over bijzonder goede organisatorische en projectmanagementvaardigheden. Je bent overtuigend en je begrijpt de commerciële uitdagingen.  Je geeft blijk van grote luisterbereidheid en je integreert actief gegeven feedback; je bent in staat goed geïnformeerd advies te geven en praktische oplossingen aan te reiken. MS Office heeft voor jou geen geheimen.

- Je beheerst het Frans en het Engels zowel schriftelijk als mondeling. Goede kennis van het Nederlands is een pluspunt.

- Je begeleidt tevens organisatorische veranderingen in de onderneming in het kader van fusies en overnames.


Wat hebben wij jou te bieden?

Om te evolueren in een structuur die unieke marktaanbiedingen biedt.

Bekijk onze video: https://www.youtube.com/watch?v=BCrKXyzLba4


Job ID: 102027

Organization: Human Resources

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?