Siemens Careers

Koordynator ds. Realizacji Umów

Warszawa, Poland
Customer Services

Apply
English (UK)

Job Description

Koordynator ds. Realizacji Umów

Jako Siemens Healthineers wspieramy i pomagamy skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny na całym świecie.  Wciąż poszukujemy nowych dróg i rozwiązań, aby wprowadzać pozytywne zmiany dla naszych klientów oraz zdrowia wielu ludzi.

Żeby sprostać temu wyzwaniu, inwestujemy nie tylko w rozwój technologii i tym samym w szerokie portfolio nowatorskich  produktów i usług medycznych - inwestujemy przede wszystkim w 46 tys. pracowników. Każdy z nich jest pionierem, wysoce zaangażowanym i mocno związanym z branżą opieki zdrowotnej.

Dołącz do zespołu  Siemens Healthineers jako Koordynator ds. Realizacji Umów w Branży Medycznej.

Do Twojego zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Nadzór nad realizacją umów od etapu jej zawarcia do realizacji ( ścisła koordynacja poszczególnych etapów działania, monitorowanie terminowej realizacji, zarządzanie przepływem informacji między wszystkimi uczestnikami realizacji kontraktu, na wszystkich etapach jego trwania),

 • Współpraca związana z realizacją umów z innymi Działami Firmy w szczególności z Działem Sprzedaży, Logistyki, Serwisu i Finansów,

 • Weryfikacja zapisów umowy (finansowych , logistycznych, serwisowych ) i na tej podstawie tworzenie zestawień (checklist) zawierających kluczowe dla firmy informacje niezbędne do właściwej realizacji,

 • Tworzenie i nadzór nad terminową realizacją harmonogramu realizacji umowy (instalacji/deinstalacji technicznej , szkoleń, serwisu i realizacji dostaw przedmiotu zamówienia) oraz ustalanie terminów z klientem wewnętrznym i zewnętrznym ,

 • Przygotowanie i wysłanie zleceń w zakresie realizacji zamówienia ,  instalacji oraz pierwszego zamówienia (sprzętu i usług dodatkowych) do współpracujących Działów Firmy,

 • Zarządzanie dokumentacją i jej obiegiem (umowa, wewnętrzne formularze weryfikacji, protokoły instalacji / deinstalacji ),

 • Uzupełnianie bazy umów i aneksów (wprowadzanie nowych umów, aktualizowanie, przenoszenie do archiwum ) we współpracy z Działem Logistyki,

 • Analiza danych wskaźników związanych z realizacją umów dla poszczególnych grup klientów i przedstawianie raportów na spotkaniach wewnętrznych Firmy,

 • Inne zadania związane z realizacją umów.

 

 

Jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, jeżeli posiadasz:

Jakie wymagania muszę spełnić, aby ubiegać się o tę pracę?

 • Wykształcenie wyższe,

 • Min. 2-3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • Mile widziane doświadczenie w realizacji umów  w branży medycznej,

 • Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem,

 • Bardzo dobra praktyczna  znajomość MS Office (w szczególności MS Excel),

 • Umiejętność zarządzania/ koordynacji,

 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność prowadzenia kilku zdań jednocześnie,

 • Wysokie zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów,

 • Odporność na stres,

 • Wysoka kultura osobista,

 • Nastawienie na klienta i  jakość,

 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

 

 

Oferujemy: pełną wyzwań pracę  w międzynarodowym koncernie o stabilnej pozycji rynkowej. Każdy nasz pracownik jest objęty atrakcyjnym systemem wynagrodzeń oraz pakietem benefitów (m.in. prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, karta Mulisport).


Job ID: 102635

Organization: Siemens Healthineers

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?