Siemens Careers

IT Aplikacny inzinier v energetike

Bratislava, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Hľadáme aplikačného inžiniera so stredoškolským, príp. vysokoškolským technickým vzdelaním do realizačného tímu pre projekty implementácie riadiacich systémov v energetike pre slovenský trh.

Náplň práce:

- dizajn riešenia, spracovanie návrhov HW a SW riešení

- návrhy koncepcií celých zakázok od začiatku, tiež zmeny a upgrady, servis

- zodpovednosť za agendu IT/non IT cca 60:40

-návrh sietí v súlade s predpismi cybersecurity (IPSEC, Active directory), návrhy switchov a ich následná integrácia do zákazníckej siete

-  parametrizacia a implementacia do riadiaceho systému (SICAM)

-uvádzanie systémov do prevádzky na strane zákazníka (pracovné cesty v rámci SR cca 30% pracovného času)

-komunikácia so zadávateľmi a spolupráca s projektovým manažérom

-vzdelávania interného tímu a zákazníkov

Požiadavky:

-prax v oblasti elektroenergetiky, resp. automatizácie

-znalosti a skúsenosti s operačnými systémami Windows server (90%), zriedkavo Unix, Solaris

-znalosti a skúsenosti s Active Directory

-používame produkty Padgetcom, Sicam, SCADA

-objektovo orientované programovanie (Visual C, SQL programovanie)

-znalosti sieťových komunikačných protokolov (TCP/IP, switching, rooting...)

-znalosti súčasných trendov v IT

-základne znalosti v oblasti cybersecurity, IoT

Nice to have:

-znalosti a skúsenosti s databázami (SQL a pod...)

-znalosti a skúsenosti s IOT

-znalosti a skúsenosti s MS Project

-Cisco školenia

 -programovanie PLC

-odborná spôsobilosť v elektrotechnike, min. § 22

-aktívna znalosť AJ, NJ


Osobnostne:

-aktívny, kreatívny prístup, schopnosť prinášať nové riešenia


Job ID: 105008

Organization: Smart Infrastructure

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?