Siemens Careers

Asistentka

Bratislava, Slovakia
Internal Services

Apply
English (UK)

Job Description

Hľadáme novú kolegyňu , ktorej náplňou práce bude:
- zabezpečovanie podporných prác a aktivít pre konateľov spoločnosti
- vedenie kalendára
- zabezpečovanie koordinačných úloh
- spracovávanie reportov, príprava správ, podkladov a prezentácií za spoločnosť
- samostatné spracovanie korešpondencie a vybavovanie písomnej agendy na základe rámcových pokynov
- organizačné zabezpečenie porád, rokovaní, vypracovávanie protokolov, manažment úloh z porád, spolupráca na príprave podkladov
- organizačné zabezpečenie pracovných ciest pre konateľov
- prijímanie telefonických hovorov, prijímanie návštev
- spolupráca pri inventarizačných prácach v rámci spracovaného úseku
- zabezpečenie materiálového vybavenia kancelárie, pracovných pomôcok a občerstvenia
- zabezpečenie jednoduchých prekladov z anglického jazyka do slovenského a naopak


Job ID: 105621

Organization: Siemens Healthineers

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?