Siemens Careers

Servisni inženir

Ljubljana, Slovenia
Customer Services

Apply
English (UK)

Job Description

Opis delovnega mesta in vrsta del

• Izvaja večinoma že opredeljene tehnične naloge (na primer osnovni zagon izdelkov in sistemov, integracija komponent v sisteme, osnovni inženiring, vzdrževalna dela) in delovne sklope na lokaciji in preko oddaljenega dostopa.

• Nudi servisno podporo uporabnikom na lokaciji in preko oddaljenega dostopa, ter zagotavlja 2. in 3. nivo uporabniške podpore v primeru nastalih težav.

• Koordinira in izvaja opredeljene servisne postopke in/ali rešuje težave na opremi kupcev.

• Ravna v skladu z opredeljenimi procesi in veljavnimi predpisi.

• Po potrebi opravlja druga dela in naloge skladno z usposobljenostjo in navodili delodajalca oz. pristojnega nadrejenega.

• Spoštuje vse potrebne ukrepe z namenom doseganja standardov kvalitete, varstva okolja ter zdravja in varnosti na delovnem mestu.

• Druge delovne naloge, ki so v zvezi z zgoraj navedenimi nalogami oziroma so nujne za njihovo izvedbo oziroma so v logični povezavi s samim delovnim mestom.

Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega mesta

• Dobro znanje angleškega jezika.

• Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

• Sposobnost za delo s strankami in sposobnost skupinskega dela.

• Poznavanje računalniškega okolja Windows in MS Office (Word, Excel, Power Point).

• Vozniški izpit B kategorije.

• VII. stopnja ustrezne tehnične izobrazbe ali VI. stopnja ustrezne tehnične izobrazbe in najmanj 1 leto delovnih izkušenj ali V. stopnja ustrezne tehnične izobrazbe ali IV. stopnja ustrezne tehnične izobrazbe in najmanj 2 leti delovnih izkušenj.


Job ID: 106904

Organization: Siemens Healthineers

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?