Student for Taxes

Job Description

Do nášho daňového tímu v Bratislave hľadáme šikovnú výpomoc.
- podporné administratívne aktivity v daňového oddelenia,
- pracovanie v programe Excel,
- participácia na denných úlohách tímu.

Job ID: 107552

Organization: Controlling and Finance

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Part-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?