Siemens Careers

Solution Engineer - Field Automation Specialist

Belgrade, Serbia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Koje su moje odgovornosti:
 • Puštanje u rad komponenti, sistema i sistemskih rešenja na gradilištu
 • Planiranje potrebnih aktivnosti
 • Priprema izveštaja i dokumentacije rezultata
 • Analiza ponašanja sistema i pojedinih elemenata
 • Primo-predaja opreme i sistema osoblju korisnika i njihova obuka
 • Obavljanje poslova test inženjera za specifična prijemna (FAT), rutinska i tipska ispitivanja
 • Specifikacija potrebne opreme i alata za testiranje
 • Nadzor nad radovima i osobljem koji sprovode funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad
 • Vođenje instalaterskih i radova na montaži
 • Upravljanje zahtevima za izmenama na gradilištu i dokumentovanje u okviru dokumentacije izvedenog objekta
 • Planiranje aktivnosti instalacije u okviru tehničke discipline (vremenski raspored, planiranje resursa, materijala, alata, itd.)
 • Rukovođenje direktnim izvršiocima na terenu na montaži
 • Kontrola izvršenja pod-disciplina i nadzor/savetodavne smernice na gradilištu
Šta mi je potrebno da bih konkurisao:
 • Visoka stručna sprema tehničkog usmerenja (elektrotehnički, mašinski fakultet)
 • Minimum 5 godina iskustva rada na izvođenju radova i puštanju u rad sistema automatike i merno-regulacione opreme u procesnoj industriji, poželjno u industriji nafte i gasa ili/i petrohemijskoj industriji
 • Iskustvo u radu sa opremom u protiveksplozivnoj zaštiti (Ex)
 • Poznavanje hardvera i softvera za industrijske sisteme automatike
 • Iskustvo u odabiru mernih uređaja i regulacione opreme
 • Iskustvo u parametrizaciji i radu sa merno-regulacionom opremom vodećih svetskih proizvođača
 • Odlično poznavanje alata za odabir i parametrizaciju merno-regulacione opreme
 • Poželjno je posedovanje odgovarajućih projektantskih i izvođačkih licenci u skladu sa zakonom o izgradnji za oblast (350, 353, 352, 450, 453, 330, 336, 430, 436)
 • Odlično poznavanje rada na računaru MS office (Excel, Word), AutoCAD
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
Način apliciranja:

Molimo Vas da svoju prijavu prosledite elektronskim putem. Rok za prijave je 27.04.2019.

Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi i interesovanju

Posetite www.siemens.com ili www.siemens.rs kako biste saznali više o nama.Job ID: 109270

Organization: Portfolio Companies

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?