Siemens Careers

Solution Engineer - Automation Software Engineer

Belgrade, Serbia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Koje su moje odgovornosti:
 • Analiza osnovnih tehničkih zahteva klijenata i priprema baznog rešenja (arhitektura sistema, funkcionalni i tehnički opis, IO lista)
 • Detaljna razrada baznog rešenja i priprema specifikacije potrebnih hardverskih komponenti i softverskih alata
 • Provera usklađenosti tehničkih rešenja i konceptualnog projekta u odnosu na relevantne standarde i zakonsku regulativu
 • Podrška nabavci softvera, opreme i alata (hardver i softver)
 • Praćenje rada pod-isporučilaca pojedinih komponenti i usluga
 • Planiranje aktivnosti i definisanje koraka za tehničku realizaciju i implementaciju softverskih rešenja
 • Softverski inženjering na konfiguraciji hardverskih komponenti i implementaciji softvera
 • Usaglašavanje softverskih rešenja i koncepta sa hardverskim rešenjem u saradnji sa specijalistima drugih disciplina (energetika, mašinstvo, instrumentacija)
 • Priprema ispitne procedura pojedinačnih komponenti i integralnog testa celog sistema (FAT, iFAT, SAT)
 • Testiranje hardverske i softverske funkcionalnosti u radionici i na gradilištu
 • Izrada izveštaja ispitivanja i defektaže pojedinih komponenti i kompletnih sistema automatike
 • Implementacija softvera i puštanje sistema automatike u rad na gradilištu
 • Izrada uputstava i obuka korisnika sistema automatike
Šta mi je potrebno da bih konkurisao:
 • Visoka stručna sprema tehničkog usmerenja (elektrotehnički, mašinski fakultet)
 • Minimum 5 godina iskustva rada na implementaciji softvera i puštanju u rad sistema automatike u procesnoj industriji, poželjno u industriji nafte i gasa ili/i petrohemijskoj industriji
 • Iskustvo u radu sa opremom u protiveksplozivnoj zaštiti (Ex)
 • Iskustvo u radu sa hardverom i softverom za industrijske sisteme automatike
 • Odlično poznavanje industrijskih komunikacionih protokola (Profinet, Modbus, OPC, Profibus, IEC 61850)
 • Poželjeno je posedovanje odgovarajućih projektantskih i izvođačkih licenci u skladu sa zakonom o izgradnji za oblast (353, 352, 453, 336, 436)
 • Poznavanje softverskih alata (WinCC OA, EM Pro, TIA portal, WinCC, PCS7)
 • ·        Odlično poznavanje rada na računaru MS office (Excel, Word, Power Point, Visio)
 • Odlično znanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije
Način apliciranja:

Molimo Vas da svoju prijavu prosledite elektronskim putem. Rok za prijave je 12.05.2019.

Zahvaljujemo se na Vašoj prijavi i interesovanju

Posetite www.siemens.com ili www.siemens.rs kako 
biste saznali više o nama.

Job ID: 109273

Organization: Portfolio Companies

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?