PLC špecialista

Job Description

Náplň práce a zodpovednosti:

  • diagnostika porúch a ich odstraňovanie prostredníctvom PG a diagnostických SW (Simatic Manager, WinCC Flexible, TIA-Portal, STARTER, SICK, Festo, PLC Analyzér, Movitools, Movivision, a pod.)
  • nastavovanie a parametrizácia snímacej a regulačnej techniky (frekvenčné meniče, parametrizovateľné snímače, kamery a skenery)
  • optimalizácia softvéru za účelom zvýšenia technickej disponibility zariadení (vytváranie nových častí programu a funkcionalít zariadení, nasadenie do prevádzky)
  • zálohovanie SW PLC systémov
  • spolupráca s dodávateľmi pri uvádzaní PLC zariadení do prevádzky
  • vykonávanie elektrickej preventívnej/operatívnej údržby a opráv strojov a zariadení výrobnej linky


Job ID: 110160

Organization: Digital Industries

Company: SIPRIN s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?