C++ or C# Product Developer for Digital Factory

Job Description

V Siemense rozširujeme tím, ktorý vyvíja softvérové moduly pre automatizáciu v priemysle v C++ v prostredí. Budeš sa podieľať na vývoji pre systémy spoločnosti Siemens, ktoré patria medzi špičku na svetovom trhu. Je to vývoj SW platformy pre automatizáciu používaný v SCADA systémoch.

 Náplňou práce bude:
- spolupráca na návrhu softvérových riešení,
- implementácia a test softvérových modulov,
- automatizované testovanie a implementácie integračných a performance testov,
- pozícia obnáša cestovanie do Rakúska (Eisenstadt) 2 krát/týždeň

Očakávame:
- znalosť C++, prip. C/C#,
- skúsenosti v OOP,
- WinCC OA aspoň zákaldy
- Blackbox testing

Výhodou:
- XML
- Doxygen
- skúsenosťs UI navrhovaním
- scriptovancí jazyk (napr. Python)
- znalosť design patterns
- znalosť GIT alebo iného versioning depository


Job ID: 115127

Organization: Internet of Things

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?