Aplikačný inžinier riadiacich systémov v energetike

Job Description

Hľadáme odborníkov s vysokoškolským technickým vzdelaním v odbore automatizácia, informatika resp. elektroenergetika do tímu Remote Engineering Center. Tím sa špecializuje na poskytovanie služieb pre zahraničie. Zaoberá sa vývojom,. inžinieringom a implementáciou riadiacich a informačných systémov pre oblasť elektroenergetiky v rámci medzinárodných projektov. Prax v oblasti DCS / PLC / RTU a HMI / SCADA je vítaná. 

Náplň práce:
- parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému
- uvedenie systémov do prevádzky u zákazníka
-       výskum a vývoj SW riešení
- spolupráca s odborníkmi z projektového tímu v zahraničí


Režim práce:
- Práca v kancelárií a na skúšobni na Lamačskej ceste cca 60-70%
- Cestovanie do západnej Európy (Nemecko, Británia, Fínsko a pod) cca 30-40%
- Dennodenný kontakt s angličtinou smerom k interným zákazníkom v rámci Siemens a koncovým zákazníkom

Job ID: 115591

Organization: Smart Infrastructure

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?