Commercial Sales Manager

Job Description

Siemens Offshore & Marine Centre er verdensledende innen utvikling og produksjon av kraftløsninger for skip og offshoreinnretninger. Vi er Siemens teknologisenter for kraftelektronikk og elkraftsystemer til shipping og offshoremarkedet. Ambisjonen vår er å være et verdensledende utviklings- og produksjonsmiljø for energioptimale og miljøvennlige løsninger for disse markedene. Siemens Offshore & Marine Centre er en pioner innen batteriløsninger for ferger, fiske- og offshorefartøyer. Utviklingen fortsetter og vi lar oss inspirere av vår historie og tro på at vi gjennom ny kunnskap og teknologi skal skape enda bedre løsninger for våre kunder og samfunnet.


Er du erfaren med salg og kontrakter og ønsker å bidra til å elektrifisere maritim sektor?

Commercial Sales Manager


Til vårt Offshore& Marine Center (OMC) i Trondheim søker vi en Commercial Sales Manager for snarlig tiltredelse.


Offshore & Marine Center er en enhet i Siemens AS lokalisert i Trondheim og Bergen med ca 230 ansatte som utvikler og produserer teknologi til Offshore og Marinesektoren.

Vi legger spesielt vekt på miljøteknologi og har nylig lansert egenutviklede batterisystemer for å erstatte fossile brenselskilder innenfor Offshore og skipsfart.  Dette er produkter som har stor global etterspørsel og vi opplever en kraftig vekst med vår teknologi.


Som Commercial Sales Manager vil du arbeide tett sammen med vår salgsavdeling med kontraktuelle, finansielle og øvrige kommersielle spørsmål både i tilbuds- og forhandlingsfase. Du er også den kommersielle partneren til enhetens Sales Manager og Bid Manager og er avdelingens kontakt mot vår juridiske avdeling. 


Hovedansvarsområder:

 • Sørge for at alle kommersielle forhold rundt tilbud og avtaler er iht. Siemens interne retningslinjer og gjeldende lovverk.
 • Lede den kommersielle delen av tilbudsprosessen
 • Foreta risiko- og mulighetsanalyser mht. kommersielle og juridiske forhold rundt tilbud og kontrakter
 • Delta på kontraktsforhandlinger
 • Eier av salgskalkyle og kontantstrømanalyse


Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse. Teknisk tilleggsutdanning en fordel, men ikke ett krav.
 • Erfaring med forhandlinger og god kontraktforståelse, både for norske (NLM) og utenlandske kontraktstandarder (Orgalime).
 • Norsk er vårt arbeidsspråk.


Personlige egenskaper:

 • Kommersielt orientert
 • Analytisk
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å håndtere press og få avsluttet oppgaver innen forventet tid og kvalitet.


Vi tilbyr gode karriere- og utviklingsmuligheter i Siemens, både i inn- og utland. I tillegg får du varierte arbeidsoppgaver og muligheten til å forme din egen hverdag. Siemens har også en fleksibel arbeidstidsordning som blant annet inkluderer fri på alle inneklemte dager. Vi tilbyr selvfølgelig konkurransedyktige betingelser. 


Men den viktigste grunnen til å velge Siemens er at du lar deg engasjere. Siemens vil gi deg muligheten til å skape innovative løsninger og ny teknologi, være en del av et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, og å delta i alt fra mindre til store prosjekter hvor moderne teknologi påvirker menneskers hverdag, miljø og fremtid.


Vi utfører bakgrunnssjekk som del av vår rekrutteringsprosess.


Kontaktpersoner:

Head of Business Administration Wiggo Tetlie (mob 92856324, wiggo.tetlie@siemens.com)

Senior Commercial Sales Manager: Margareta Barbaric (mob 91648876, margareta.barbaric@siemens.com )

Arbeidssted: Trondheim

Søknadsfrist: 15. august 2019


Job ID: 117472

Organization: Portfolio Companies

Company: Siemens AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?