Študent pre podporu servisného tímu medicínskych zariadení

Job Description

Správa systémov

Inštalácia riešení server - client

Konfigurácia sieťových prvkov

Sprava užívateľských účtov v jednotlivých SW aplikáciach pre lekárov a medicínskych pracovníkov

Podpora servisného tímu a možnosti ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu  s orientáciou na technický servis
Job ID: 119569

Organization: Siemens Healthineers

Company: Siemens s.r.o.

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Part-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?