Siemens Careers

Analytik funkčnej a technickej bezpečnosti železničných systémov / Safety Manager (RAMS)

Žilina, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Spoločnosť Siemens hľadá v Žiline pracovníka na pozíciu safety engineer - analytik funkčnej a technickej bezpečnosti v oblasti automatizovaných železničných zabezpečovacích a riadiacich systémov do rozširujúceho sa inžinierskeho centra.
Kompetenčné centrum je súčasťou medzinárodných projektových tímov so zameraním na železničnú dopravu s celosvetovou pôsobnosťou.
Náplňou práce je analýza bezpečnostných rizík automatizovaných zabezpečovacích a riadiacich systémov a technických riešení (elektronické stavadlové systémy, vlakové zabezpečovacie a riadiace jednotky) v oblasti železničnej dopravy, aplikácia bezpečnostných noriem a procesov a kvalitatívna a kvantitatívna analýza bezpečnosti a rizík a rizikových udalostí. Nosnou témou pracovnej pozície je oblasť RAMS (reliability, availability, maintainability, safety) a jej aplikácia v železničnej doprave.
Po nástupe do zamestnania Vám bude zabezpečené dôkladné zaškolenie.
 

Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:
technické, elektrotechnické, strojárske, IT, matematické

Znalosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – pokročilý
Nemecký jazyk - pokročilý


Osobnostné predpoklady
Spoľahlivosť, systematickosť, analytické a technické myslenie, stabilita, lojalita, iniciatívnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, záujem a schopnosť učiť sa, záujem pracovať v medzinárodnom prostredí.

Vase CV zasielajte v anglickom a slovenskom jazyku.

Mzda:

Máme zákonnú povinnosť zverejnit v inzerovenej pozícii základnú zložku mzdy (minimálnu mzdu). Uvedená mzda je definovaná pre kandidátov s juniorskými skúsenosťami. Na pohovore starostlivo posúdime Vašu kvalifikáciu ,predpoklady a skúsenosti a kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude samozrejme seniorita zohľadnená v platovej ponuke.

Našim cieľom je odmeňovať zamestnacov férovo s prihliadnutím na situáciu na trhu a tak, aby sme vedeli v našom teame privítať kvalitných kandidátov.

1000 Eur brutto + variabilná odmena

 

Requisition ID: 175740
Organization: Mobility
Career Level: Early Professional
Full time only