Project Controller

Job Description

Project Controller

Dresser-Rand AS er et heleid Siemens selskap. Siemens er et av verdens største teknologiselskap som leverer løsninger innen energi, helsevesen, industri, byer og infrastruktur. Vi er et team av innovatører som jobber for å tilby de mest effektive løsningene på verdens mest utfordrende spørsmål. Vår suksess som selskap er drevet av vårt engasjement for kreativitet, samarbeid og åpen kommunikasjon. Våre ansattes suksess er drevet av deres nysgjerrighet og motivasjon.

Vi har nå en spennende mulighet til at du kan bli endel av Finance-teamet innenServices som Project Controller. Service avdelingen ved Dresser-Rand på Kongsberg er en del av  Siemens Aero Derivative Gas Turbines- og har globalt ansvar for dedikerte produkter. Rollen rapporterer til Head Commercial Project Manager - KBG Services.

Ansvar:

  • Samarbeid med prosjektledere og salgsapparat
  • Finansiell og kommersiell veiledning
  • Totalansvar for å administrere prosjekter fra et kommersielt perspektiv (fakturering, kontantflyt, overvåke kostnader, budsjett og prognoser)
  • Sørge for at ordre, salg og kostnader rapporteres riktig i systemet
  • Identifisere risiko og muligheter gjennom finansiell analyse og rapporter
  • Lede månedsluttaktiviteter inkludert journalposteringer, håndtere periodiseringer og forskuddsbetalinger, gjennomgang av P&L og balanseposter.

Kvalifikasjoner:

  • Dokumentert erfaring innen kommersiell finans.
  • God erfaring med å jobbe med Microsoft office og avanserte Excel-ferdigheter
  • Bachelor el Master innen økonomi/finans
  • Erfaring med prosjektkontroll

·         Kunnskap/erfaring med SAP, FRG og IFRS er en fordel

·         Evne til å presentere informasjon på en tydelig måte for ikke-finansielt personale (muntlig og skriftlig)

·         Resultat- og kvalitetsdrevet med oppmerksomhet på detaljer og gode mellommenneskelige ferdigheter

·         Flytende i norsk språk er ønskelig

Job ID: 182978

Organization: Gas and Power

Company: Dresser-Rand AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?