Test Stand Supervisor

Job Description

Dresser-Rand AS, et selskap i Siemens konsernet, er en av de største globale leverandørene av spesiallagde gassturbindrevne kraftgeneratorer og kompressorer og gassturbiner. Med gassturbiner fra 1 til 55 MW kraft, støtter Dresser-Rand AS olje- og gassindustrien på offshore og landbaserte installasjoner over hele verden.
Dresser-Rand er lokalisert i Kongsberg Teknologipark.

 

 

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi testleder til vårt sammenstillingsverksted for gassturbiner sentralt i Drammen:

 

OPPGAVER:

 • Etablere og vedlikeholde test planer fra anbudsfase til FAT for sluttkunde

 • Etablere prosjekt prosedyrer i samarbeid med prosjekorganisasjonen

 • Veilede test arbeidsleder etter behov

 • Ansvarlig for innhenting av relevant dokumentasjon fra prosjektplanlegger og engineering for utarbeidelse, utførelse og rapportering

 • Ansvarlig for at infrastrukturen i test er i overenstemmelse med prosjektkrav, samt sørge for at drivstoff, materialer og instrumentering er tilgjengelig under test

 • Lede, koordinere og ha ansvar for test team

   


KVALIFIKASJONER:

 • Fagbrev som flystrukturmekaniker/flysystemmekaniker/flymotormekaniker med kunnskap i instrument, controls og motorstyringssystemer

 • 2-5 års praktisk erfaring innen fagområdet

 • Gode kunnskaper i Excel, Word og Outlook

 • Kunnskap om ERP systemer (fortrinnsvis SAP)

 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig


PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Inneha struktur og orden

 • Gode kommunikasjonsevner

 • Takle til tider høy aktivitet og evne til å prioritering ihht satte frister

 • Håndtere intensive testperioder sammen med kunde

 • Løsningsorientert

 • Imøtekommende og samarbeidsorientert

 


Job ID: 183843

Organization: Gas and Power

Company: Dresser-Rand AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?