Preventieadviseur (niveau 1 of 2)

Job Description

Siemens Gaz and Power is de energietak van Siemens NV in België en Luxemburg die de uitdagingen aangaat op niveau van Energieproductie, Oil and Gaz en transmissie van Electriciteit. Het is onze ambitie om een significante bijdrage te leveren om de energietransitie naar een maatschappij zonder netto CO2 - uitstoot tot een goed einde te brengen. Op 1 april wordt Siemens gesplitst en wordt deze energietak een apart bedrijf nl. Siemens Energy.

Je werkt nauw samen met het management en de externe preventiedienst aan de bepaling en uitvoering van het welzijnsbeleid in volgende domeinen: arbeidsveiligheid en -gezondheid, psychosociale aspecten, gezondheidspromotie, brandpreventie en milieu.

Dankzij jouw attitude, drive en ondersteuning van onze collega’s in de business zorg je er in samenwerking met het management team voor dat EHS onze eerste prioriteit is en blijft.  

Als je actief als Future Maker binnen deze energietak aan de slag wenst te gaan, dan ben jij de Preventieadviseur (niveau 1 of 2) die wij zoeken!

Wat zullen je verantwoordelijkheden zijn?

Binnen deze uitdagende functie zal je een coördinerende rol op jouw nemen en zal je nauw samenwerken met het management om onderstaande taken uit te voeren;

 • Je zal projecten rond Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) opzetten, coördineren en uitvoeren.
 • Je neemt een adviserende rol op jou en zal hierbij de CEO en het management informeren bij de uitvoering van taken gerelateerd aan veiligheid en welzijn. Je fungeert tevens als aanspreekpunt rond veiligheid en welzijn in het bedrijf.
 • Uitwerken, implementeren en coördineren van een globaal welzijnsbeleid waarbij de nadruk ligt op operationele veiligheid en – gezondheid, psychosociaal welzijn en gezondheidspromotie, behoren tevens tot jouw takenpakket. Dit welzijnsbeleid zal je verankeren in het “VGM - Management Systeem”.
 • Je ervaart het als een uitdaging om projecten op te zetten rond continue verbetering van VGM – processen.
 • Je houdt ervan om mensen te mobiliseren en hen waakzaam te maken over welzijnsbewustzijn. Hieromtrent zal je o.a. ook zorgen voor een aantrekkelijk opleidingsprogramma voor medewerkers aangaande veiligheid en gezondheid.
 • Sporadisch zal je controles uitvoeren op werven en dit in samenspraak met de lokale EHS-verantwoordelijke.
 • Arbeidsprocessen en werkmethodes neem je graag onder de loop en neemt hier de nodige maatregelen.
 • Je neemt een actieve rol in het voorbereiden, bijwonen en opvolgen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.
 • Als laatste zal je ondersteuning verlenen in de juiste keuze van PBM’s die gebruikt worden op werven.

Over welke competenties moet je beschikken?

 • Je beschikt over een Masterdiploma in een technische richting en / of een Master in Milieu- en preventiemanagement.
 • Je bent een generalist met ervaring in meerdere aspecten van een VGM-rol.
 • Je kunt bouwen op enkele jaren ervaring als VGM – verantwoordelijke of als lid van een VGM – team in een industriële omgeving.
 • Je communiceert zeer vlot in het Nederlands en in het Frans. Een goede kennis van het Engels betekent een zeer belangrijke troef.
 • Je hebt bewezen ervaring met projectmatig en gestructureerd werken en je kan zelfstandig projecten initiëren en trekken.

Meer nog dan over de vereiste competenties, beschik je over een persoonlijkheid die van jou HET profiel maakt waarmee wij het genoegen zullen hebben om mee samen te werken. Omdat SIEMENS samenwerking en de ownership culture bij elk van zijn medewerkers wil bevorderen, ligt de nauwgezette uitvoering van je werk je nauw aan het hart en stel je alles in het werk om analytisch complexe problemen te ontrafelen.

Wat heeft SIEMENS Belux je te bieden?

We geven je de mogelijkheid je talenten verder te ontwikkelen in een internationale omgeving. We bieden bovendien een gevarieerd takenpakket, binnen een brede waaier van functies, en intensieve interne opleidingen om je loopbaan verder te ontwikkelen. Permanente coaching en omkadering door een mentor maken eveneens deel uit van ons aanbod. We bieden je aantrekkelijke loonvoorwaarden in combinatie met tal van extralegale voordelen.

We create what matters! Apply, come & join us…

Job ID: 185213

Organization: Gas and Power

Company: Siemens S.A./N.V.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?