Technik BOZP

Job Description

Do nášho teamu hľadáme nového kolegu , ktorého náplňou práce bude :

•      Sledovanie legislatívnych a koncernových požiadaviek, trendov predpisov a best practice v oblasti BOZP
•      Aplikácia legislatívnych a koncernových požiadaviek do praxe
•      Tvorba a aktualizácia internej dokumentácie (predpisy, smernice, obežníky)
•      Podpora manažérov v riešení prístupov k jednotlivým témam / iniciatívam / požiadavkám
•      Vzdelávanie nových zamestnancov k téme BOZP
•      Zvyšovanie povedomia pracovníkov navrhovaním iniciatív, programov, postupov a následný dohľad nad ich realizáciou
•      Komunikácia s BOZP technikmi zákazníka, štátnymi úradmi a inštitúciami
•      Zastrešenie kontrol, externých auditov k téme BOZP, výkon interných auditov
•      Spolupráca s externou dodávateľskou firmou dodávajúcou v oblasti BOZP a PZS
•      Reporting a úzka spolupráca s EHS officerom Siemens s.r.o. a príslušných tématických expertov v koncerne
•      Hlásenie a prešetrovanie úrazov
•      Riešenie návrhov či preskúmaní týkajúcich sa ergonomických podmienok na pracovisku
•      Starostlivosť a zlepšovanie MS OHSAS (BOZP) 18001, ako aj SCC v úzkej spolupráci s QM Siemens s.r.o. – zabezpečovanie súladu požiadaviek noriem v podmienkach SIPRIN, realizácia interných auditov podla normy OHSAS 18001 a normy SCC
•      Podpora pri riešení témy BOZP v projektoch

Job ID: 188357

Organization: Digital Industries

Company: SIPRIN s.r.o.

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?