Order Manager

Job Description

Offshore & Marine Centre er verdensledende innen utvikling og produksjon av kraftløsninger for skip og offshoreinnretninger. Vi er Siemens teknologisenter for kraftelektronikk og elkraftsystemer til shipping og offshoremarkedet. Ambisjonen vår er å være et verdensledende utviklings- og produksjonsmiljø for energioptimale og miljøvennlige løsninger for disse markedene. Siemens Offshore & Marine Centre er en pioner innen batteriløsninger for ferger, fiske- og offshorefartøyer. Utviklingen fortsetter og vi lar oss inspirere av vår historie og tro på at vi gjennom ny kunnskap og teknologi skal skape enda bedre løsninger for våre kunder og samfunnet. Vi søker nå til vårt Offshore Marine Centre i Trondheim:

Order Manager

Ser du etter nye muligheter?

Du vil i stillingen ha personalansvar for en gruppe dyktige produksjonsmedarbeider og rapportere til Head of Production. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • personalledelse
 • tilrettelegge for optimal håndtering (planlegging og gjennomføring) av produksjonsordre
 • overvåke og evaluere vår ordrehåndtering for å sikre leveringspresisjon, kvalitet og nå økonomiske målsetninger
 • sikre at alle aktiviteter innenfor aktuelt ansvarsområde etterlever gjeldende HMS- og QA-prosedyrer
 • sørge for løpende oppdatering av planer og rapportere endringer i betingelser, framdrift eller avvik i montasje eller testaktiviteter som påvirker leveringsdato, kvalitet eller prosjektkostnader
 • i samarbeid med logistikk sørge for optimal materialflyt i produksjonen
 • motivere og støtte kontinuerlige forbedringer
 • identifisere opplæringsbehov.

For å lykkes i jobben tror vi det en fordel hvis du:

 • Har erfaring med produksjon og personalledelse
 • Har erfaring med ERP programvare (SAP eller tilsvarende)
 • Har evnen til å kommunisere godt på forskjellige nivåer
 • Evner å jobbe effektivt både selvstendig og i team
 • Har høyere utdannelse eller lang erfaring innen fagområdet
 • Behersker norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig


Å arbeide som Order Manager handler mye om mennesker og kommunikasjonsevner. Vi vektlegger derfor personlige egenskaper på lik linje med de formelle kvalifikasjonene. Viktige egenskaper er også evnen til å finne gode løsninger når forutsetningene forandrer seg og evnen til å arbeide effektivt i team.

Vi tilbyr et miljø som preges av høy yrkesstolthet og stor faglig tyngde. Du vil få gode karriere- og utviklingsmuligheter i Siemens, både i inn- og utland. I tillegg får du varierte arbeidsoppgaver og muligheten til å forme din egen hverdag. Siemens har også en fleksibel arbeidstidsordning som blant annet inkluderer fri på alle inneklemte dager. Vi tilbyr selvfølgelig konkurransedyktige betingelser.

Men den viktigste grunnen til å velge Siemens er at du lar deg engasjere. Siemens vil gi deg muligheten til å skape innovative løsninger og ny teknologi, være en del av et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø, og å delta i alt fra mindre til store prosjekter hvor moderne teknologi påvirker menneskers hverdag, miljø og fremtid.

Vi utfører bakgrunnssjekk som del av vår rekrutteringsprosess.

Arbeidssted: Trondheim

Kontaktperson: Head of Production Lars Tore Gellein + 47 920 38 688

Søknadsfrist: 26.01.2020


Job ID: 196074

Organization: Gas and Power

Company: Siemens AS

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?