Head of Factory Digitalization

Job Description

Jsme největším závodem na výrobu elektromotorů v Evropě. Výroba elektromotorů je specifická – jde o spojení poctivé lidské práce s nejmodernějšími technologiemi. V Mohelnici dnes máme přes 2 000 zaměstnanců a více než 2 300 nejrůznějších strojů a zařízení. Ročně vyrobíme kolem milionu kusů motorů, převážně přesně podle individuálních požadavků našich zákazníků z celého světa.

Máte chuť udávat směr v oblasti digitalizace výrobního závodu? Staňte se Head of Factory Digitalization a pojďte s námi roztáčet svět!


Budete se věnovat především

 • identifikování a rozvíjení klíčových oblastí digitalizace a automatizace
 • řízení všech změn a komunikace související s digitalizací a automatizací
 • metodickému řízení technologie ve výrobních útvarech napříč celým závodem
 • budování týmu vývojové technologie a její strategii
 • vedení operativní a preventivní údržby a plánování a realizaci investic

Těšit se můžete zejména na
 • mezinárodní a dynamické průmyslové prostředí
 • možnost podílet se na významných změnách v procesech i ve společnosti Siemens
 • možnost osobního rozvoje (prohlubování znalostí v oblasti výrobních procesů)


Měl/a byste mít

 • VŠ vzdělání technického směru
 • komunikativní znalost angličtiny, další jazyk výhodou
 • prokazatelné zkušenosti s vedením pracovního kolektivu
 • výjimečnou schopnost budovat vztahy, řešit konflikty a motivovat k inovacím, které budete zároveň proaktivně vyhledávat
 • časovou flexibilitu, schopnost pracovat pod tlakem, důslednost
 • logické uvažování, schopnost rychle se učit
 • znalost systému SAP výhodou
 • zkušenosti s výrobou v elektrotechnickém nebo strojírenském průmyslu - výhodou

Head of Factory Digitalization

We are the biggest electric motor manufacturing plant in Europe. The production of electric motors is specific - it is a combination of honest human work and the latest technologies. Today, we have over 2 000 employees and more than 2 300 different machines and equipment units at the Mohelnice plant. We produce around a million electric motors per year, predominantly according to the individual requirements of our customers from all over the world.

Do you want to manage digitalization in manufacturing processes on the road to Industry 4.0? Become the Head of Factory Digitalization and come to rotate the world with us!


What would be your job about?

 • Driving digitalization in manufacturing processes on the road to Industry 4.0
 • You will focus on activities for digitalization, analyze manufacturing processes in terms of  quality, productivity and performance and data accuracy
 • Management of technology process for manufacturing across whole factory
 • To build a team and strategy for development technology department
 • Leadership function for maintance and investments

In particular, you can look forward to

 • International and dynamic industrial environment
 • Possibility to participate in significant changes to processes and to the Siemens company
 • Possibility of personal development (deepening of knowledge in the field of production processes)

You should have

 • Master’s degree in technology related field
 • English on the communication level, another language will be an advantage
 • Experience with leadership in a factory
 • Ability to build relationships, resolve conflicts quickly
 • You should be proactive and looking for an innovative solutions
 • Time flexibility, ability to work under pressure, consistency
 • Logical thinking, ability to learn quickly
 • Knowledge of SAP is an advantage
 • Experience of manufacturing in the electrical or engineering industries is an advantage


Organization: Digital Industries

Company: Siemens, s.r.o., OZ Elektromotory Frenstat and OZ Elektromotory Mohelnice

Experience Level: Experienced Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?