Prøveingeniører/idriftsettere transformatorstasjonsanlegg

Job Description

Siemens AS, avdeling Transmission Solutions, er en ledende leverandør av innovative systemer og tjenester for energiforsyningen i Norge. Vi er en prosjektbasert virksomhet som leverer komplette transformatorstasjoner og koblingsanlegg for transmisjonsnettet, regionalnettet og industrianlegg.

Investeringene innen norsk energiforsyning er i sterk vekst. Vi er en ledende leverandør til landets viktigste infrastruktur – strømforsyningsnettet – og skal sammen med våre kunder bygge fremtidens energiforsyning.


Vi søker


Prøveingeniører/idriftsettere transformatorstasjonsanlegg


Arbeidsoppgaver


Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være prøving og idriftsettelse av koblings- og transformatorstasjonsanlegg med tilhørende kontrollanlegg og hjelpekraftanlegg.

Vi har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet for alle involverte i et prosjekt og det er spesielt viktig at en prøveingeniør har en profesjonell holdning til HMS.

Prøveingeniøren vil bli involvert i leveranser i alle landsdeler og må påregne utstrakt reisevirksomhet.


Erfaring og kvalifikasjoner


Du har fortrinnsvis utdannelse som tekniker, ingeniør (Bachelor) eller sivilingeniør (Master) innen elkraft (Energi & Miljø), automasjon eller kybernetikk. I tillegg vil det være fordelaktig om du også har praktisk erfaring som montør. Vi søker både etter nyutdannede og de med erfaring.

Du har høy yrkesstolthet, er opptatt av å sikre god kvalitet, og drives av ambisjoner om å skape fornøyde kunder og gode resultater. Du er samarbeidsorientert samtidig som du evner å jobbe selvstendig.

Gode norskferdigheter er nødvendig.


Hvorfor bli en av oss?


Vi leverer moderne og miljøvennlige transformatorstasjonsanlegg av høyeste kvalitet til energiforsyningsbransjen som stiller strenge krav til drift- og personsikkerhet. Vi har i Norge et meget sterkt og erfarent fagmiljø for prosjektering og leveranser av transformatorstasjonsanlegg. Du vil oppleve et nært og godt samarbeid med våre prosjekterende ingeniører og med prosjektledelsen. Du vil få et stort og viktig ansvar for å sikre at de aktivitetene du utfører på anleggsstedet gjøres på en ryddig og systematisk måte med høy kvalitet. Vanligvis deltar også våre øvrige prosjektingeniører i uttestingen av enkelte anleggsdeler, likeså kundens representanter. Når du har fått tilstrekkelig erfaring og kompetanse vil du også få rollen med å være ansvarlig idriftsetter (Commissioning Lead), dvs å være den som planlegger og styrer de øvrige idriftsettelsesaktivitetene på anlegget.

Vi er verdensledende innen utvikling og produksjon av anleggsløsninger for transformatorstasjoner og koblingsstasjoner. Siemens vil med sin teknologi være sentral i reduksjon i utslipp av klimagasser både gjennom innovative produkter og gjennom elektrifisering og digitalisering. Utviklingen fortsetter i raskt tempo og vi lar oss inspirere av vår lange og stolte historie. Vi har stor tro på at vi gjennom ny kunnskap og teknologi skal skape enda bedre løsninger for våre kunder og for samfunnet.

Vi har konkurransedyktige lønnsbetingelser, fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger.


Arbeidssted: Oslo, Bergen, Trondheim


Ytterligere informasjon:

Terje Rønningen, tlf. 924 48 424


Bjarte Trengereid, tlf. 930 56 535, 


Søknadsfrist 08.03.2020


Vi benytter oss av bakgrunnsjekk i våre rekrutteringsprosesserOrganization: Gas and Power

Company: Siemens AS

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?