Business Controller

Functieomschrijving

Reeds jarenlang ontwikkelt SIEMENS een aanbod van innoverende oplossingen om te voldoen aan de uitdagingen van de energietransitie waarmee de wereld wordt geconfronteerd. SIEMENS, en meer bepaald de divisie Energy Management, levert de producten, diensten en systemen om elektriciteitsnetten intelligenter en betrouwbaarder te maken, en dit voor klanten actief in verschillende industriële sectoren.

Als je jouw professionele loopbaan verder wil zetten in deze dynamische omgeving vol actuele uitdagingen, dan is SIEMENS Belux actief op zoek naar een Business Controller voor  de divisie Smart Infrastructure. 

Wat zullen je verantwoordelijkheden zijn?

Als Business Controller, zal je verantwoordelijk zijn voor de financiële aspecten van de uitwerking, de verificatie en het beheer van contracten voor alle projectfasen, en dit vanaf de acquisitie tot aan de uitvoering van het project. Hiernaast zal je erover waken dat projecten worden gerealiseerd overeenkomstig de vooropgestelde termijnen, perimeters en budgetten, en dit conform de kwaliteitseisen van SIEMENS. Zo draag je bij tot de tevredenheid van onze klanten evenals tot de positieve resultaten voor de divisie.

Dit omvat meer bepaald:

 • in de uitvoeringsfase van het project, de controle en de opvolging van de kosten en de prijzen op basis van het geselecteerde commerciële model en de optimalisering van de beoogde financiële resultaten;

 • De facturering, volgens de contractuele voorwaarden en bepalingen, overeenkomstig de voortgangsstaat van het project;

 • De verificatie van eventuele wijzigingen inzake kosten en prijzen in de verschillende projectfasen en, indien vereist, de doorvoering van de nodige contractaanpassingen;

 • De opvolging van de contractuele voorwaarden en bepalingen gedurende het volledige project;

 • De identificatie en optimalisering van niet-conformiteitskosten;

 • De financiële herziening van offertes om erover te waken dat de gepreciseerde bedragen correct zijn en dat deze offertes vervolgens door de bevoegde personen naar behoren worden gevalideerd;

 • De herziening van de commerciële voorwaarden van de offertes;

 • De onderhandeling met de betreffende klanten over de voorgelegde offertes en de gesloten overeenkomsten met het oog op het onderhouden van langetermijnrelaties met deze klanten;

 • Het geheel van deze activiteiten dient te worden ingevoerd, aangepast en bijgewerkt in specifieke software (SAP) om door alle medewerkers te kunnen worden geraadpleegd. Je zal je er tevens van vergewissen dat alle geregistreerde financiële gegevens correct zijn en dit met het oog op een waarheidsgetrouwe resultaatsrapportering.

Je werkt, afhankelijk van de fase van het project, nauw samen met de technische en handelsingenieurs. Bovendien zal je over je activiteiten rapporteren aan de Business Controlling Manager van de Business Unit Medium Voltage Systems.

De projecten waaraan je werkt, worden hoofdzakelijk in België gerealiseerd maar eveneens in de Maghreblanden en in Centraal- en West-Afrika.

Je werkplek situeert zich in de hoofdzetel van SIEMENS Belux in Huizingen (in de zuidelijke rand rond Brussel).

Over welk profiel moet je beschikken?

 • Je bent houder van een bachelor- of masterdiploma Economische, Financiële of Handelswetenschappen of gelijkwaardig door professionele ervaring;

 • Eerdere ervaring in een gelijkaardige functie is een plus;

 • Je hebt een zeer goede beheersing van het Frans en het Nederlands (zowel schriftelijk als verbaal) evenals een goede kennis van het Engels ;

 • Een (basis)ervaring met het gebruik softwaretoepassingen zoals SAP is vereist;

 • Een juridische achtergrond of kennis van de wetgeving vormt een troef.

Meer nog dan over de vereiste competenties, beschik je over een persoonlijkheid die van jou HET profiel maakt waarmee wij het genoegen zullen hebben om mee samen te werken. Omdat SIEMENS samenwerking en de ownership culture bij elk van zijn medewerkers wil bevorderen, plaats je al jouw acties in een commercieel kader en werk je resultaatsgericht. Hiertoe analyseer je vlot een situatie en neem je de nodige initiatieven die vervolgens tot de beslissingen voor een optimale commerciële uitvoering van een project moeten leiden.


Wat heeft SIEMENS je te bieden?

Als Business Controller zal je takenpakket, overeenkomstig de uitdagingen van de energiesector, gevarieerd zijn. Dankzij het regelmatig volgen van opleidingen kan je jouw competenties steeds verder verbeteren maar kan je eveneens steeds verder groeien in je functie.

Als internationale onderneming biedt SIEMENS je bovendien de gelegenheid jezelf te ontplooien binnen een gediversifieerde omgeving, omgeven door collega’s met een sterke teamgeest en een nadruk op zin voor initiatief en ondernemerschap.

We bieden je aantrekkelijke loonvoorwaarden in combinatie met tal van extralegale voordelen.


We make real what matters. Apply, come and join us ….

Job ID: 66963

Sector: Smart Infrastructure

Bedrijf: Siemens S.A./N.V.

Ervaringsniveau: Experienced Professional

Soort baan: Fulltime

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Laten we contact houden

Kunt u niet vinden wat u zoekt?