Siemens Careers

Examensarbete master nivå våren 2019 - Kapacitetsökning Värmepump

Finspang, Sweden
Sales

Apply
English (UK)

Job Description

Är du student och planerar att skriva examensarbete på masternivå under våren 2019?

Nu söker vi en student till uppdraget ”Kapacitetsökning Värmepump”.

Följ med på vår resa in i framtiden #FutureMakers#Siemens

Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB), ligger i Finspång i norra Östergötland. Dagens Finspångsverksamhet omfattar utveckling, tillverkning och leverans av komponenter och kompletta anläggningar för kraft- och värmeproduktion. Det vi levererar möter de tuffaste krav vad gäller miljöutsläpp, kvalitet och kostnadseffektivitet. Produktprogrammet omfattar avancerade gasturbiner för kraftgenerering, drivning av kompressorer och pumpar samt marina framdrivningssystem och offshoreapplikationer.

I Finspång finns också en omfattande serviceorganisation som täcker alla levererade produkter inom gas-/ångturbiner, värmepumpar och anläggningssystem.

Projektbeskrivning

Bakgrund

.

 
Under en period av 10 år levererade STAL LAVAL, (senare ASEA STAL, ABB STAL, ALSTOM) numera SIEMENS 50 värmepumpsanläggningar. Samtliga av vatten-vatten typ för att producera fjärrvärme och fjärrkyla. Värmeffekten ligger mellan 5-30 MW. Siemens utför idag service, moderniseringar, optimeringar och köldmediekonverteringar på värmepumparna. Siemens bedömer att värmepumpsflottan i framtiden kommer konverteras till ett låg GWP-köldmedium med lägre kapacitet vid givet volymflöde vilket medför att kapacitetsökning krävs för att bibehålla nuvarande värmeffekt uttag. 

För att vidareutveckla produkten värmepump vill Siemens undersöka möjligheterna att bibehålla eller öka effektuttaget från värmepumparna med nuvarande och framtida köldmedium.

Syfte

Syftet med studien är att genomföra en analys av de förutsättningarna som finns för att bibehålla eller öka värmeffekten från värmepumparna med framtida köldmedium. Koncept på lösningar ska även utvärderas mot nuvarande köldmedium för att identifiera prestandahöjande åtgärder med nuvarande köldmedium.

Analysen ska belysa de åtgärder som krävs ur ett prestandaperspektiv samt i möjligaste mån komma med förslag på lösningar. Studien ska utföras ur ett tekniskt perspektiv.

Frågeställningar

·         Vilken kapacitetsökning krävs för att bibehålla eller öka effektnivån med framtida låg GWP-köldmedier?

·         Vilka tekniska hinder och begränsningar föreligger för att bibehålla eller öka effektnivån med framtida låg GWP-köldmedier?

·         Vilka tekniklösningar krävs för att bibehålla eller öka effektnivån med framtida låg GWP-köldmedier?

·         Vilka synergieffekter från ovan utfört arbete kan utnyttjas på värmepumpsflottan med nuvarande köldmedium?

·         Vilka tekniska hinder och begränsningar föreligger för att öka effektuttaget med befintligt köldmedium?

·         Vilka tekniklösningar krävs för att öka effektuttaget med befintligt köldmedium?

·         Uppskatta kostnad.

Avgränsningar

För att begränsa omfattningen av examensarbetet ska studien begränsas till köldmedieprocessen och dess ingående komponenter. Övriga avgränsningar bestäms tillsammans med examensarbetaren och handledare på Siemens.

Vem är du?

Projektet passar dig som….

·         Är masterstudent inom passande inriktning för problemområdet, exempelvis inom maskinteknik, energiteknik eller motsvarande.

·         Föredrar att se helheten i ett problem framför att fokusera på enskilda detaljer. – Vi tror det är viktigt för att nå framgång i studien.

·         Kan jobba självständigt men är inte rädd för att söka information genom kontakt med andra.

·         Du är engagerad och motiverad som person samt är öppen och tydlig i din kommunikation.

Om Siemens
Tillsammans är vi ca 377 000 nyfikna och kompetenta personer i världen som jobbar med att utveckla framtiden. Du kan vara en av dem. Läs mer på siemens.se

Ansökan

Tveka inte - ansök idag via siemens.se/jobb refnr 82493 och senast den 18 november. För frågor kan du kontakta rekryterande chef Gunnar Norén på tel. 0122-81223.

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning ca 6 månader.
Ersättning: timlön

Fackliga representanter:
Christine Lindström, Unionen, 0122-817 28
Simon Bruneflod, Sveriges Ingenjörer, 0122-842 24
Jan Lundgren, Ledarna, 0122-812 33
Kenth Gustavsson, IF Metall, 0122-815 25

I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.


Job ID: 82493

Organisation: Power Generation Services

Experience Level: Student (Not Yet Graduated)

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected