Siemens Careers

Manažér dokumentácie pre Siemens Mobility

Zilina, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Popis pracovnej pozicie a zodpovednosti

Koho hľadáme

Spoločnosť Siemens hľadá v Žiline pracovníka na pozíciu Manažér dokumentácie pre oblasť vlakových zabezpečovacích systémov ETCS do rozširujúceho sa inžinierskeho centra, ktoré je súčasťou medzinárodných projektových tímov so zameraním na železničnú dopravu s celosvetovou pôsobnosťou.

Práca na projektoch v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky je organizovaná na základe vopred definovaných procesov, v rámci ktorých je potrebné nielen vykonávať činnosti zodpovedajúce jednotlivým procesným krokom, ale aj spravovať projektové požiadavky, dokumentáciu a ostatné podklady potrebné pre realizáciu projektu.

Manažér dokumentácie je členom projektových tímov, ktoré sa podieľajú na realizácii zákazníckych projektov. Jeho náplňou práce je správa všetkej projektovej dokumentácie, kontrola, či táto dokumentácia spĺňa požiadavky, ktoré sú na ňu kladené a zabezpečenie jej kompletnosti a formálnej správnosti z hľadiska procesu. Manažér dokumentácie je zároveň garantom správnej realizácie review procesu. Manažér dokumentácie spravuje a archivuje všetku dokumentáciu v systéme SAP.

Manažér dokumentácie sa podieľa aj na správe zákazníckych požiadaviek, ktoré sú na projekt kladené a zabezpečuje ich súlad s procesom. Správu požiadaviek realizuje v systéme Doors. Rovnako zabezpečuje správu zmien týchto požiadaviek a ich sledovateľnosť v systéme ClearQuest.

Medzi konkrétne činnosti manažéra dokumentácie patrí:
• Kontrola a zabezpečenie formálnej správnosti dokumentácie
• Správa a archivácia dokumentov a všetkej relevantnej komunikácie na projektoch
• Správa a kontrola požiadaviek a ich zmien
• Komunikácia s ostatnými členmi realizačného tímu
• Účasť na projektových poradách

Všetkým novoprijatým pracovníkom bude zabezpečené dôkladné zaškolenie.

Navštívte krátke video z nášho pracoviska :https://www.youtube.com/watch?v=RkwUftH3dIg

Job ID: 83156

Organisation: Mobility

Experience Level: Recent College Graduate

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?