Siemens Careers

Senior Buyer Direct Buy (Mobility)

Beersel, Belgium
SCM-Procurement / Supply Chain Logistics

Job Description

Wereldwijd stijgt de vraag naar mobiliteit. Het vervoer van personen en goederen naar overal ter wereld zet de infrastructuur van landen onder druk. Dit geldt vooral voor de transport- en logistieke uitrusting in steden: Kunnen steden de problemen van drukker wegverkeer verhelpen? Kan het openbaar vervoer een totale opstopping voorkomen? Hoe kunnen spoorwegbeheerders de efficiëntie en veiligheid van hun systemen vergroten? Hoe spoor- en wegverkeer combineren? Hoe logistieke voorraadketens verder optimaliseren naarmate vrachtvolumes gestaag toenemen?


De firma  SIEMENS Mobility NV beantwoordt al deze vragen met haar ruim productaanbod. Moderne, gekoppelde, IT-gestuurde mobiliteit is immers de kerncompetentie van haar vijf businessunits: Rolling Stock, Mobility Management (signaling & ITS), Turnkey Projects & Electrificationen Customer Services. Ze hebben de expertise voor vlotter en sneller wegverkeer, milieuvriendelijkere en efficiëntere treinen en betrouwbaardere treindienstregelingen en vrachtzendingen. Samen met onze klanten ontwikkelen we optimale systemen om hun uitdagingen het hoofd te bieden.


SIEMENS Mobility zoekt een Senior Buyer- Direct Buy.


Wat zullen je verantwoordelijkheden zijn?


Als Senior Buyer - Direct Buy ben je een uitstekende aankoper van goederen die moeten worden getransformeerd tot eindproducten (kabels, voedingen, ventilatoren, metalen onderdelen, ...).

Je identificeert, integreert en beheert alle functies gerelateerd aan directe aankopen in het kader van een bepaalde klant- of projectvraag.   Dit proces omvat het verzamelen van de engineeringspecificaties, analyseren van deze technische specificaties, uitwerken van offerteaanvragen op maat voor de betreffende leveranciers, opvolgen van offertes en onderhandelen met leveranciers, en het nemen van gepaste beslissingen in overleg met de projectleiders en projectingenieurs. En dit alles binnen een strakke planning.

Indien nodig zal de Senior Buyer tijdens de uitvoering van het aankoopcontract, ook tussenkomen bij een waaier van uiteenlopende problemen (variation orders / laattijdige leveringen /.....),

De initiële specificaties (opgesteld door technici en ingenieurs) zijn specifiek en moeten van zeer hoge kwaliteit zijn. Zo wordt de basis gelegd voor "goede" aankopen.

Je volgt de aankoopcontracten op de voet om aanvragen voor wijzigingen in de loop van het project zo optimaal mogelijk te beheren (variation order) en eventuele geschillen te voorkomen. Indien vereist, neem je de nodige maatregelen.

Je verbetert het succespercentage voor de projecten bij onze klanten door hen vanaf het begin van de offertefase proactief te betrekken, en dit om het kostenniveau van de offerte veilig te stellen en te verlagen.  Je beheert gelijktijdig verscheidene projecten.

Je maximaliseert de bijdrage tot de rendabiliteit gedurende de projectuitvoeringsfase. Je verzekert de bevoorrading van de vereiste producten en diensten via de leveranciers, tegen de beste voorwaarden inzake prijs, kwaliteit en logistiek.

Je zorgt voor de conformiteit met alle richtlijnen, procedures en normen van Siemens. Als Senior Buyer - Direct Buy ben je op globaal niveau verantwoordelijk voor alle aankoopprocessen gerelateerd aan de projecten van je leveranciers.

Je werkplek situeert zich in de hoofdzetel van SIEMENS Belux in Huizingen en in Brussel (Station Brussel-Zuid).


Over welk profiel moet je beschikken?


Je bent houder van een technisch bachelor- of masterdiploma en je kan bogen op een technische of gelijkwaardige ervaring van 5 tot 10 jaar.

Je bent een uitstekende aankoper met sterke onderhandelingsvaardigheden, die een project op lange termijn kan beheren en de bijzonderheden ervan in samenwerking met de ingenieurs proactief kan opvolgen.

De mobiliteitssector heeft voor jou geen geheimen meer of weet je alvast buitengewoon te boeien.   Je bent vertrouwd met de domeinen elektriciteit, elektronische signalisatiepanelen, elektriciteitscabines en elektromechanica.

Je beschikt over de vaardigheden om op diplomatische wijze te managen en te onderhandelen in het Nederlands, Frans, en Engels.

Je beschikt over de vaardigheden voor teamwerk, samenwerking en een vlotte interactie bij de realisatie van verkopen en projecten. Hiernaast kan je ook autonoom werken en sta je steeds klaar voor je klanten.

Cijfers en analyses hebben voor jou geen geheimen.

Je hebt een grote interesse in de digitalisering en optimalisering van processen.


Wat heeft SIEMENS je te bieden?


Als Senior Buyer - Direct Buy bieden we je de gelegenheid ervaring op te doen, enerzijds door opleidingen op het vlak van technische en sociale vaardigheden (soft skills), en anderzijds dankzij een permanente omkadering door je collega’s, manager en mentor.

Als internationale onderneming biedt SIEMENS je bovendien de gelegenheid jezelf te ontplooien binnen een gediversifieerde, multiculturele omgeving met een sterke nadruk op zin voor initiatief en ondernemerschap.

We maken waar wat er echt toe doet. Aarzel dus niet, en solliciteer meteen ...


Job ID: 83384

Organisation: Mobility

Experience Level: Mid-level Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?