Siemens Careers

HW a SW inžinier pre oblasť staničných informačných a komunikačných systémov

Zilina, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Inžinierske centrum spoločnosti Siemens v Žiline sa podieľa na medzinárodných projektoch v oblasti železničnej dopravy. Do nášho tímu v Žiline hľadáme pracovníkov na pozíciu HW a SW inžinier pre oblasť staničných informačných a komunikačných systémov.

HW a SW inžinier pre oblasť staničných informačných a komunikačných systémov je členom projektového realizačného tímu, ktorého cieľom je implementovať komunikačné a informačné systémy v rámci železničnej infraštruktúry (na staniciach, medzi stanicami, vlakmi a riadiacimi centrami a pod.) a to prevažne v projektoch metier a príbuznej hromadnej dopravy.

Náplňou práce inžiniera pre oblasť dátových a komunikačných sietí je v spolupráci s projektovým tímom navrhnúť a realizovať inštaláciu a implementáciu jednotlivých subsystémov, presnejšie:

  • návrh (vrátane pozičných nákresov) HW elementov tvoriacich predmetný subsytém
  • návrh vedenia káblových trás
  • špecifikácia inštalácie serverov, komunikačných a sieťových rozhraní
  • inštalácia a konfigurácia OS a aplikačného SW
  • dohľad nad fyzickou inštaláciou jednotlivých subsystémov
  • účasť na oživení subsystémov
  • analýza a riešenie vzniknutých problémov
  • písanie príslušnej technickej dokumentácie


Súčasťou práce je špecifikácia základných technických návrhov a podkladov pre účasť v tendroch.


Práca vyžaduje istú mieru cestovania - spravidla jedno- až dvojtýždňové cesty na miesto, kde sa projekt u zákazníka realizuje, ktoré môže byť kdekoľvek na svete alebo do niektorého pracoviska spoločnosti Siemens.


Inžinier sietí úzko spolupracuje s ostatnými členmi projektového tímu.


Všetkým novoprijatým pracovníkom bude zabezpečené dôkladné zaškolenie.


Iné výhody
práca v medzinárodnom koncerne Siemens
odborný a personálny rozvoj
práca s najnovšími technológiami
výhodné pracovné a platové podmienky
zaujímavý sociálny program


Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor:
telekomunikácie, IT, elektrotechnické, technické

Znalosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk

Skúsenosti
K práci sú potrebné praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí, IP konfigurácie a všeobecne IT a dobré ovládanie výpočtovej techniky až na úroveň operačného systému.

Výhodou sú skúsenosti z práce v technickej oblasti, z testovania, písania technickej dokumentácie a navrhovania technických riešení.

Osobnostné predpoklady
Spoľahlivosť, systematickosť, samostatnosť, flexibilita, analytické a technické myslenie, schopnosť hľadať chyby a porovnávať ich s požiadavkami, iniciatívnosť, komunikatívnosť, záujem a schopnosť učiť sa, záujem pracovať v medzinárodnom prostredí.


V životopise je potrebné uviesť nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov: "Súhlasím, aby spoločnosť Siemens s.r.o. a ostatné spoločnosti koncernu Siemens v SR, príp. celosvetovo, spracovávali všetky moje osobné údaje uvedené v životopise a v priložených súboroch, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov."

Čo ponúkame

• 1000 Eur brutto/mesiac + variabilná odmena* Uvedená mzda je definovaná pre kandidátov s juniorskými skúsenosťami. Kandidátom s vyššou úrovňou skúseností, bude seniorita zohľadnená v ponuke.
• Tréningový a rozvojový program (business a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, soft skills tréningy,…)
• Program pre zdravie (wellness, športové aktivity, fitness, doplatok ušlej mzdy pri PN a OČR)
• Skvelý team a teambuildingy
• Extra voľné dni (bridge days, sick days)
• Rodinný program (príspevok pri narodení dieťaťa, odchode na materskú dovolenku, príspevok na škôlku a detské tábory)
• Retention program (príspevok pri pracovnom výročí, životnom jubileu, doplnkové dôchodkové sporenie, zamestnanecké pôžičky)
• Referral employee program (bonus za odporúčanie nového zamestnanca)


Job ID: 92453

Organisation: Mobility

Experience Level: Recent College Graduate

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?