Siemens Careers

Aplikačný inžinier riadiacich systémov v energetike

Bratislava, Slovakia
Engineering

Apply
English (UK)

Job Description

Hľadáme odborníkov s vysokoškolským, príp. stredoškolským technickým vzdelaním v odbore automatizácia, informatika resp. elektroenergetika do tímu Remote Engineering Center. Tím sa špecializuje na poskytovanie služieb pre západnú Európu. Zaoberá sa inžinieringom a implementáciou riadiacich a informačných systémov pre oblasť elektroenergetiky v rámci medzinárodných projektov. Prax v oblasti DCS / PLC / RTU a HMI / SCADA je vítaná. 

Náplň práce:
- parametrizácia a implementácia definovanej funkcionality do riadiaceho systému
- uvedenie systémov do prevádzky u zákazníka (pracovné cesty do západnej Európy) 
- komunikácia so zadávateľmi v rámci koncernu Siemens
- spolupráca s odborníkmi z projektového tímu v zahraničí

Režim práce:
- Práca v kancelárií a na skúšobni na Lamačskej ceste cca 60-70%
- Cestovanie do západnej Európy (Nemecko, Británia, Fínsko a pod) cca 30-40%
- Dennodenný kontakt s angličtinou smerom k interným zákazníkom v rámci Siemens a koncovým zákazníkom

Job ID: 97381

Organisation: Energy Management

Experience Level: Early Professional

Job Type: Full-time

Can't find what you are looking for?

Let's stay connected

Can't find what you are looking for?